CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2023 - " CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ"
Lịch làm việc của lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT huyện Mỹ Tú (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023)
Ngày đăng: 22-05-2023

   LỊCH LÀM VIỆC

Của lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT huyện Mỹ Tú

(Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023)

 

Thứ Hai, ngày 22/5/2023

- Đ/c Nguyễn Minh Trí, cùng tất cả chuyên viên họp cơ quan (buổi sáng); làm việc với lãnh đạo trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa (buổi chiều);

- Đ/c Nguyễn Thành Tuấn, họp cơ quan (buổi sáng); dự tổng kết năm học trường MN Huỳnh Hữu Nghĩa (buổi chiều);

- Đ/c Phạm Ngọc Sơn, họp cơ quan (buổi sáng); làm việc với lãnh đạo trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa (buổi chiều).

 Thứ Ba, ngày 23/5/2023

- Đ/c Nguyễn Minh Trí, làm việc với lãnh đạo trường TH A-B HH Nghĩa, TH Thuận Hưng B-C về sáp nhập trường (buổi sáng); nghỉ phép (buổi chiều);

- Đ/c Nguyễn Thành Tuấn, Làm viêc tại cơ quan (cả ngày);

- Đ/c Phạm Ngọc Sơn, dự Hội thảo về dân số theo giấy mời của UBND huyện tại Sóc Trăng (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

Thứ Tư, ngày 24/5/2023

- Đ/c Nguyễn Minh Trí, triển khai quyết định thôi giữ chức vụ trường TH Phú Mỹ C (buổi sáng); triển khai quyết định sáp nhập trường THCS Mỹ Phước vào trường THCS Mỹ Phước A (buổi chiều)

- Đ/c Nguyễn Thành Tuấn, làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- Đ/c Phạm Ngọc Sơn, Làm việc tại cơ quan ( buổi sáng); triển khai quyết định sáp nhập trường THCS Mỹ Phước vào trường THCS Mỹ Phước A (buổi chiều);

Thứ Năm, ngày 25/5/2023

- Đ/c Nguyễn Minh Trí, dự hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ xã Mỹ Phước (buổi sáng); dự hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ xã Phú Mỹ (buổi chiều);

- Đ/c Nguyễn Thành Tuấn, Làm việc tại cơ quan (buổi sáng); triển khai quyết định thôi giữ chức vụ Phó hiệu trường TH Mỹ Hương A (buổi chiều);

- Đ/c Phạm Ngọc Sơn, triển khai quyết định thôi giữ chức vụ Phó hiệu trường trường MN Thuận Hưng (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều);

Thứ Sáu, ngày 26/5/2023

- Đ/c Nguyễn Minh Trí, họp xét thuyên chuyển viên chức ngoài huyện (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều);  

- Đ/c Nguyễn Thành Tuấn, họp xét thuyên chuyển viên chức ngoài huyện (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều);

- Đ/c Phạm Ngọc Sơn, họp xét thuyên chuyển viên chức ngoài huyện (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều);

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: Phòng GD&ĐT Huyện Mỹ Tú

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, ấp Cầu Đồn,TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993 871 040  - Fax:  - Email: pgdmytu@soctrang.edu.vn