CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2023 - " CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ"
BAN LÃNH ĐẠO
Ngày đăng: 26-12-2022

Chức năng và Nhiệm vụ

--------oooo00O00oooo-------

pgdmytu@soctrang.edu.vn

Nguyễn Minh Trí - Trưởng Phòng GDĐT huyện Mỹ Tú

nguyenminhtri.pmt@soctrang.edu.vn

0366444360

Nguyễn Thành Tuấn - Phó trưởng Phòng GDĐT huyện Mỹ Tú

nguyenthanhtuan.pmt@soctrang.edu.vn

0972722373

 

Phạm Ngọc Sơn - Phó trưởng Phòng GDĐT huyện Mỹ Tú

0379557565

 

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: Phòng GD&ĐT Huyện Mỹ Tú

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, ấp Cầu Đồn,TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993 871 040  - Fax:  - Email: pgdmytu@soctrang.edu.vn