CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2023 - " CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ"
Triển khai, phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI năm 2018 - 2019
Ngày đăng: 19-12-2022

   Nhằm thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật hữu ích vào sản xuất và đời sống, giúp nâng cao trình độ kỹ thuật của lực lượng sản xuất trong tỉnh,

          Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Mỹ Tú thông báo đến các trường trực thuộc phổ biến thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI năm 2018 – 2019 (đính kèm theo Thể lệ Hội thi);

 

                                                                 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI năm 2018 – 2019 diễn ra từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2019.

          Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực hưởng ứng Hội thi. Đồng thời, các đơn vị tổng hợp, báo cáo số lượng dự thi về Phòng GDĐT qua email nvtrh.pgdmytu@gmail.com trước ngày 15/6/2019./.

 Tập tin đính kèm

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: Phòng GD&ĐT Huyện Mỹ Tú

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, ấp Cầu Đồn,TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993 871 040  - Fax:  - Email: pgdmytu@soctrang.edu.vn