CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2023 - " CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ"
V/v tăng cường dạy học qua internet trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19
Ngày đăng: 18-12-2022

1. Chỉ đạo tổ chuyên môn rà soát, tinh giảm nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm 2017 – 2018 để tổ chức dạy học qua internet một cách phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

2. Lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng đơn vị. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua internet có chất lượng. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ miễn phí các trường tổ chức dạy học qua internet (thông tin liên hệ tại địa chỉ https://olm.vn và thư điện tử a@olm.vn).

3. Phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các bài học qua internet; Phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh qua internet; Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.

4. Hướng dẫn giáo viên, học sinh tham khảo lịch phát sóng các bài học (do Bộ GDĐT phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng) trên Kênh truyền hình giáo dục quốc gia (kênh VTV7 và một số kênh truyền hình quốc gia khác) và các kênh truyền hình khác được công bố trên Cổng thông tin của Bộ GDĐT (tại địa chỉ https://www.moet.gov.vn).

5. Khi học sinh đi học lại, các đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet để từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giảm nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua internet, nhằm tối ưu hóa thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương theo quy định.

6. Các đơn vị hướng dẫn cho học sinh, giáo viên khai thác kho bài giảng e-Learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn/ theo công văn 1951/HD-SGDĐT ngày 17/9/2019 của Sở GDĐT về việc Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019-2020.

Tập tin đính kèm

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: Phòng GD&ĐT Huyện Mỹ Tú

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, ấp Cầu Đồn,TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993 871 040  - Fax:  - Email: pgdmytu@soctrang.edu.vn