CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2023 - " CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ"
Quyết định công nhận đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: 18-12-2022

Công nhận đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với 766 cá nhân có đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đề tài sáng kiến được áp dụng vào thực thực tiễn công tác quản lý và giảng dạy năm học 2018 - 2019.

Xem chi tiết trong tệp đính kèm tại đây.

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: Phòng GD&ĐT Huyện Mỹ Tú

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, ấp Cầu Đồn,TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993 871 040  - Fax:  - Email: pgdmytu@soctrang.edu.vn