CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2023 - " CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ"
Giáo viên mầm non sẽ được đánh giá như thế nào?
Ngày đăng: 18-12-2022

Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch đánh giá giáo viên theo Chuẩn và thành lập Hội đồng đánh giá. Đó là quy trình đầu tiên để đánh giá giáo viên mầm non theo Chuẩn nghề nghiệp được nêu tại dự thảo Thông tư về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

 

Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng đánh giá: từ 5 thành viên trở lên, gồm: Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng; các thành viên là chủ tịch công đoàn nhà trường và những người am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ và có kinh nghiệm; nắm vững quy trình, nội dung, phương thức đánh giá.

 

Hội đồng đánh giá tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan: tự đánh giá của giáo viên, ý kiến đánh giá của đồng nghiệp, ý kiến của hiệu trưởng.

 

Hội đồng đánh giá tổng hợp kết quả đánh giá của các bên liên quan, kiểm tra minh chứng để đánh giá mức đạt theo từng tiêu chí và mức đạt chung. Nếu có sự khác biệt giữa kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá của đồng nghiệp thì Hội đồng đánh giá căn cứ vào minh chứng để quyết định mức đạt theo từng tiêu chí và mức đạt chung.

 

Gửi kết quả đánh giá chung và đánh giá theo từng tiêu chí cho giáo viên mầm non. Hội đồng đánh giá trao đổi với giáo viên về kết quả giải quyết sự khác biệt giữa kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá của đồng nghiệp (nếu có). Hội đồng đánh giá báo cáo kết quả đạt chuẩncho cơ quan quản lý cấp trên và công khai danh sách giáo viên đạt Chuẩn

 

Định kỳ hằng năm, giáo viên tự rà soát, đánh giá theo Chuẩn vào cuối mỗi năm học để tự xác định mức độ đạt được theo Chuẩn, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện và nâng cao phẩm chất, năng lực nghề nghiệp. Định kỳ 3 năm/lần cơ sở giáo dục mầm non tổ chức đánh giá giáo viên theo Chuẩn.

Nguồn http://giaoducthoidai.vn

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: Phòng GD&ĐT Huyện Mỹ Tú

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, ấp Cầu Đồn,TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993 871 040  - Fax:  - Email: pgdmytu@soctrang.edu.vn