Tuesday, 24/05/2022 - 11:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỸ TÚ

Tài liệu hỗ trợ phát triển cho học sinh năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp; năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội; vận dụng kiến thức (tự nhiên, văn hóa, xã hội) vào thực tiễn, ứng xử với tự nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Từ đó, giúp học sinh có ý thức trách nhiệm góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa của cộng đồng dân cư các dân tộc ở địa phương và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày ban hành:
18/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực