Thứ năm, 18/01/2018 - 06:50|
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
 • Trang Hoài Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01699329262
  • Email:
   tranghoaivu.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn cấp THCS, CNTT, Chính trị tư tưởng, YTHĐ, Đoàn đội