Thứ năm, 18/01/2018 - 06:51|
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
 • Nguyễn Văn Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01689351557
  • Email:
   tp.pgdmytu@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chỉ đạo chung

 • Trang Đài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0989828672
  • Email:
   trangdai.pmt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chỉ đạo chuyên môn cấp mầm non, mẫu giáo, kiểm định chất lượng, trường chuẩn quốc gia, PCGD cấp Mầm non

 • Lê Thanh Khởi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0981920090
  • Email:
   lethanhkhoi.pmt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chỉ đạo chuyên môn cấp THCS, CNTT, Trường chuẩn quốc gia, khiếu nại, tố cáo.