Tuesday, 24/05/2022 - 10:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỸ TÚ
Văn bản liên quan

Thời gian năm học 2021-2022 thực hiện trong 35 tuần, trong đó học kì I 18 tuần và học kì II 17 tuần. Cụ thể:

- Cấp THCS bắt đầu tuần 1 học kì I từ ngày 04/10/2021 (18 tuần), bắt đầu học kì II tuần 19 từ ngày 21/02/2022, kết thúc năm học chậm nhất ngày 18/6/2022.

- Lưu ý: Đối với lớp 9, các trường chủ động tăng tiết để dành thời gian ôn tập cho học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 (Đảm bảo ít nhất 4 tuần cho học sinh lớp 9 ôn tập chuẩn bị thi tuyển sinh đầu vào lớp 10), các trường trang bị đủ kiến thức cho học sinh kiểm tra. Lớp 9 xét tốt nghiệp THCS chậm nhất ngày 04/6/2022.

Về thời gian học trực tiếp, cấp THCS bắt đầu từ ngày 10/01/2022. Thời gian này được xem là thời gian cho học sinh làm quen để thích ứng với môi trường học tập trong điều kiện dịch Covid-19 (hơn 2,5 tuần đối với cấp THCS, trước khi học sinh nghỉ tết Nguyên Đán), để từ đó, học sinh thích ứng an toàn và bắt nhịp học tập trong thời gian tiếp theo.

Ngày ban hành:
29/12/2021
Ngày hiệu lực:
29/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 1092/VP-PC ngày 15/12/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú về việc phát động cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em” trên địa bàn huyện Mỹ Tú. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai đến tất cả học sinh của đơn vị được biết và tham dự Cuộc thi

Ngày ban hành:
24/12/2021
Ngày hiệu lực:
24/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để nâng cao chất lượng giáo dục cấp trung học cơ sở và chuẩn bị tốt cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng trường trực thuộc triển khai Công văn số 118/SGDĐT-GDTrH, ngày 21/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh cấp trung học cơ sở

Ngày ban hành:
02/02/2021
Ngày hiệu lực:
02/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực