Saturday, 05/12/2020 - 12:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỸ TÚ

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để HSSV nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.

Ngày ban hành:
07/05/2018
Ngày hiệu lực:
07/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để HSSV nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.

Ngày ban hành:
07/05/2018
Ngày hiệu lực:
07/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

- Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/5/2018 (tuần 36).

Ngày ban hành:
17/04/2018
Ngày hiệu lực:
17/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thời gian: 7h30', ngày 29/01/2018

Ngày ban hành:
25/01/2018
Ngày hiệu lực:
24/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghỉ tết Nguyên đán liên tục 11 ngày

Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
24/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực